O nás

        Spoločnosť KG-Systém s.r.o. bola založená v roku 2003. Je dynamický subjekt, ktorý sa od svojho vzniku zaoberá predajom prefabrikátov z polymérbetónu, kanalizačných, drenážnych a vsakovacích systémov, odlučovačov ropných látok, čistiarní odpadových vôd a kompozitných materiálov / rošty, profily a kompletné výrobky z kompozitu.

        Dlhoročné skúsenosti a spolupráca s partnermi nám dovoľuje byť flexibilný a veľmi rýchlo realizovať veľké aj atypické zákazky.

        Všetky výrobky sú v súlade s normami a smernicami CE, líniové odvodňovacie systémy spĺňajú európske normy STN EN 1433:2002.

»  Viac ako 15 rokov skúseností        
 
»   Množstvo spokojných zákazníkov    
 
»   Tím kvalifikovaných profesionálov
»     Viac ako 15 rokov skúseností     
 
»     Množstvo spokojných zákazníkov    
 
»     Tím kvalifikovaných profesionálov