Plastové Žľaby

        Znečistenú dažďovú vodu je nutné rýchlo a bezpečne zachytiť a zviezť z vozovky, parkovísk, chodníkov, námestí a iných spevnených plôch do kanalizačného systému.

        Jedným z efektívnych a bezpečných riešení je systém líniového odvodnenia. Pri použití tohto systému prejde voda k žľabu krátku vzdialenosť, vozovka sa dá jednoducho vyspádovať a žľab sa dá použiť aj ako architektonický prvok.

Rošt Plastový Pozinkovaný Nerezový Liatina
Trieda zaťaženia A – 1,5t B – 12,5t A – 1,5t A – 1,5t B – 12,5t C – 25t
Rozmery 130/55/1000 × × × ×
130/105/1000

betónové Žľaby

 RoštPozinkovanýLiatina
Trieda zaťaženiaA – 1,5tB – 12,5tC – 25t
Rozmery130/120/1000×
130/160/1000×
145/160/1000××
 RoštLiatina
Trieda zaťaženiaD – 40t
Rozmery150/150/1000
200/200/1000
200/250/1000
250/300/1000

Polymérbetón

 RoštPozinkovaný
Trieda zaťaženiaD – 40t
Rozmery125/100/1000

ĎalŠÍ SORTIMENT

Sortiment, ktorý máme štandardne na sklade:

  • Čelo koncové univerzál 100/55, 100/130
  • Čelo s nátrubkom 100/55 DN 75, DN 110 
  • Zápachová uzávera
  • Spodný vývod s nátrubkom DN 110
 
Sortiment, ktorý vieme zabezpečiť na objednávku:
 
  • Žľaby s rozmermi a materiálovým zložením, ktoré nie sú uvedené vyššie