Naše produkty

NAŠE PRODUKTY

Vonkajšia kanalizácia

PVC, PP, PE

Vnútorná kanalizácia

PVC, HT

ODvodňovacie ŽĽABY

Betón, Polymérbetón, PVC

Drenážne systémy

PVC, HDP, PVC obalená v geotextílii

Vsakovacie systémy

Vsakovacie koše, Geotextília

Kanalizačné šachty

PVC, Betón

Vpuste a sifóny

Dvorné vpusty, Strešné vpusty, Podlahové vp.

Uličné vpuste

Betón

Poklopy a mreže

Liatina, Betón, PVC, Kompozit

V prípade, že ste nenašli produkt, ktorý ste hľadali

Kontaktujte nás

Náš tím profesionálov sa o vás rád postará