Vsakovacie koŠe

        Čierny vsakovací blok sa využíva na likvidáciu dažďovej vody vsakovaním. Vďaka vysokej únosnosti je možný aj pojazd nákladným automobilom. 

Rozmery: dl: 1200mm, šírka: 600mm, výška: 420mm

Vsakovací blok 300l / LKW 400kn

Geotextília

hustota šírka
200g/m2 1m
200g/m2 2m
300g/m2 2m

ĎalŠÍ SORTIMENT

Sortiment, ktorý vieme zabezpečiť na objednávku:

  • Vsakovacie koše s rozmermi a materiálovým zložením, ktoré nie sú uvedené vyššie 
  • Geotextília s rozmermi a materiálovým zložením, ktoré nie sú uvedené vyššie